“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK

Email Adresi kazims@gazi.edu.tr

Gönderdiği Makaleler

Muhyiddin İbn’ül-Arabî’de İnsan

Muhyiddin İbn’ül-Arabî’de İnsan Muhyiddin İbn’ül-Arabî’s Conception of Human   Kazım SARIKAVAK* Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü   ÖZET               İslâmi literatürde daha çok “İbn’ül-Arabî”  diye tanınan ve tasavvufta yolunu…

Tevhidi Düşünce Nazarından İslam’ın Rönesans’a Etkileri

Tevhidi Düşünce Nazarından İslam’ın Rönesans’a etkilerini ortaya koyabilmek için öncelikle İslâm medeniyetinin, ilmin ve felsefesinin temsilcisi olan ve Ortaçağda yaşamış bulunan İslam bilgin ve düşünürlerinin Batı’da 15. ve 16. Yüzyıllarda…

Akıl ve İnsan

Akıl ve insan ilişkisine değinmeden önce aklın ne olduğuna bakmak gerekir. Zira akıl, insanı insan yapan en önemli özelliktir. Bu sebeple aklın ne olduğu ile ilgili tanımları yaparak bu ilişkiyi ortaya koymak da kısmen mümkündür. Akıl,…