“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Yunus'un Tanrı'sı İnsan mıdır?

Yunus'un Tanrı'sı İnsan mıdır?

Sabahattin Eyüboğlu 1971’ de İstanbul' da yapılan "Yunus Emre" sempozyumunda verdiği bir tebliğde Türk Edebiyatında ilk defa Yunus' un insana"Allah" dediğini iddia ediyordu. S. Eyüboğlu “Yunus Emre, Cem Yay. , İst., 1971)” isimli eserinde şöyle diyor: “Yunus’un dost dost diye çağırdığı, tanrının insanlığı, insanın tanrılığı gibi bir şeydir. ”(a. g. e., s. 36) Bir başka ifadesi de şöyledir: “Bu Türkmen…

Devamını oku

ALLAH’LA VAROLMANIN YOLU: ZİKİR

ALLAH’LA VAROLMANIN YOLU: ZİKİR

Tasavvuf anlayışında hatırlamak/zikir, ilâhî rûhla yaşamanın ilkesidir. Bu ilke olmadan insanın hayatının her yönünde Yaratıcıyı hatırda tutması mümkün değildir. Hatırda tutmak, O’nun dileğini hayatın her aşamasında yerine getirmek demektir. Zikir, rûhun derinliklerinde, yani fıtratta varolan ilâhî murad gereği Allah ile hayat sürmektir. Bu insanın özüne dönüşü ve kendini tanıma hakikatidir. Eğer insan…

Devamını oku