“Tevhidi Sosyal Düşünce”

THE MEANING OF THE ATTACKS ON THE NOBLE QUR'AN IN THE AXIS OF THE TRADITION OF "NARCISSISM AND TERROR CULTURE" OF WESTERN CIVILIZATION

THE MEANING OF THE ATTACKS ON THE NOBLE QUR'AN IN THE AXIS OF THE TRADITION OF

In these countries, which are members of Western civilization who have recently been shown as an example in the fields of social sciences in the form of ideal Scandinavians, especially in Sweden and then Denmark; who are shown as champions of advanced democracy, social policy practices and human rights development, we are witnessing the religious terror practices of narxist pagan Western culture such…

Devamını oku

BATI MEDENİYETİ’NİN “NARSİSİZMİ VE TERÖR KÜLTÜRÜ” GELENEĞİ EKSENİNDE KUR’AN-I KERİM’E YAPILAN SALDIRILARIN ANLAMI

BATI MEDENİYETİ’NİN “NARSİSİZMİ VE TERÖR KÜLTÜRÜ” GELENEĞİ EKSENİNDE KUR’AN-I KERİM’E YAPILAN SALDIRILARIN ANLAMI

Son dönemlerde başta İsveç ve ardından Danimarka’da olmak üzere ideal İskandinav’lar şeklinde sosyal ilimler alanlarında örnek gösterilen; ileri demokrasinin, sosyal politika uygulamalarının ve insan hakları alanlarındaki gelişmişliğinin şampiyonları bu ülkelerde, “Kur’an-ı Kerim yakmak” gibi narsist pagan Batı kültürünün dini terör uygulamalarına şahit olmaktayız. Narsisizm kavramının içinde kişinin/toplumun…

Devamını oku

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KARMA EĞİTİMİN YAPISAL SORUNLARI

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNDE KARMA EĞİTİMİN YAPISAL SORUNLARI

  Eğitim, bütün farklı medeniyetlerin/toplumların yeryüzü mekânında güçlü olarak var olabilmesinin ana oluşturucu unsurlarından biridir.  Bundan dolayı tüm toplumlar eğitim konusun kendi kültürleri çerçevesinde ayrı bir önem vererek, geleceklerini tasarımlandırmaya çalışırlar.  Buna göre eğitimin bu denli önemli oluşu, onun yönetiminde medeniyetlerin/toplumların değerlerine göre belirlenmesinin önemini…

Devamını oku

“TEVHİDİ DÜŞÜNCE ANLAYIŞI” DÜNYAYA NE SÖYLER?

“TEVHİDİ DÜŞÜNCE ANLAYIŞI” DÜNYAYA NE SÖYLER?

  Allah (tevhidi) akıldan daha değerli bir Şey yaratmamıştır (Hadis-i Şerif)   Dünyada zaman değişiminin gerçekleştiği çeşitli aralıklar vardır. M.S. 7. Yüzyıl’da İslâm gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Tevhit” düşüncesi ve Kur’an-ı Kerim üzerinden, artık kıyamete kadar geçerli olmak üzere, bütün dünyaya ve tüm insanlığa bu ilahi mesajı göndermiştir. İslâm Dünyası 7. Yüzyıl’dan 19. Yüzyıl’a…

Devamını oku