“Tevhidi Sosyal Düşünce”

TÜRKİYE’NİN “GENÇLİK-MEDENİYET” VE “GENÇLİK-EĞİTİM” İLİŞKİSİNİN SİYASET ZİHNİYETİ

TÜRKİYE’NİN “GENÇLİK-MEDENİYET” VE “GENÇLİK-EĞİTİM” İLİŞKİSİNİN  SİYASET ZİHNİYETİ

Bir ülkenin/ toplumun geleceğine yön verecek en dinamik kesim  gençliktir. Bir toplumun şu andaki gençlik yapısının sosyolojisi,  o toplumun gelecekteki konumunun görüntüsünü vermektedir. Bundan dolayı gençlik konusu tüm toplumların en önemli gelecek meselesidir. Küreselleşme süreci ile dünyada web ağ sistemine dayalı iletişim ağının yaygınlaşması sonucu oluşan kültürel etkileşim; kültürler, ülkeler,…

Devamını oku

21. Yüzyıl Türkiye’sine Pozitivizm-Hermonotik Düşünce Karışımına Dayalı Sinsi Batıcılaşmanın Dayatılması ve Tevhidi Düşünce

21. Yüzyıl Türkiye’sine Pozitivizm-Hermonotik Düşünce Karışımına Dayalı Sinsi Batıcılaşmanın Dayatılması ve Tevhidi Düşünce

Türkiye’nin içtimai yapısnın özgün anlayışı tarihsel, kültürel köken hakikati  “Tevhidi Düşünce” ilmi  yöntemi üzerinden üzerinden kendisini bina etmiş olan “Kur’an-Sünnet” merkezli  İslam anlayışıdır. “Tevhidi Düşünce” kavramının içtimai düzene yönelik tüm ilimlere yön vermesindeki  en temel özelliği ; “Tevhit” anlayışının “düşünce” ile irtibatlandırılarak, DÜŞÜNME” ÜZERİNDEN  YENİ BİLGİ İNŞASI’nın…

Devamını oku

Bağış ve Barış için Merhamet Cumhuriyeti: Necip Fazıl

Bağış ve Barış için Merhamet Cumhuriyeti: Necip Fazıl

Osmanlının son kuşağının yetiştirdiği Cumhuriyet’in ilk kuşağından olan seksenbeşlik babam “Evladım bizde hayat bağış ve barıştır. Barış ve bağışlama olmadan söze-sohbete ve muhabbete başlanmaz der. Nasıl? sorusuna da “selamlaşma, merhabalaşma ve selametleme” cevabını verir ve şöyle devam eder: v  karşılaşınca selamlaşma: karşılıklı barışma, barış dileme, v  oturunca merhabalaşma: yani kelime ve…

Devamını oku

“Kur’an-Sünnet“ Karşıtlığına Dayalı Modernist Akademik İlahiyatçılığın ”Tahrif Hareketi” Olma Vasıfları

“Kur’an-Sünnet“ Karşıtlığına Dayalı Modernist Akademik İlahiyatçılığın ”Tahrif Hareketi” Olma Vasıfları

Modernist İlahiyatçılığın, Tevhidi Bilgi Yöntemi Açısından Bir Tahrif Hareketi Olmasının Türkiye’de İçtimai Çözülmeye Yol Açmadaki Rolü üzerine bir uygulama içinde bulunmaktadır. Tahrif sözlükte “  üzerinde kalem oynatma, bir şeyin aslını değiştirme, değiştirme” (TDK, Güncel Türkçe Sözlük) yani olayı, bilerek yanlış aktarma şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre ”Kur’an ve Sünnete” dayalı bir tahrif…

Devamını oku