“Tevhidi Sosyal Düşünce”

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ İLMİ UNSURLARI – 1; YÖNTEM(METODOLOJİ)/ TOPLUM KURUCU DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ  İLMİ UNSURLARI – 1;  YÖNTEM(METODOLOJİ)/ TOPLUM KURUCU DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

Bir medeniyetin inşası o medeniyetin en başta İctimai(sosyal) ilimlerinden/ilim dallarından oluşur.  Medeniyet kurucu İctimai ilimleri/ilim dalları ise ;felsefe, ictimaiyat(sosyoloji), iktisat, hukuk, siyaset, nefsiyat(psikoloji), tarih/tarih felsefesi, edebiyat, dil, insan ilmi(antropoloji) gibi ilim dallarının kurduğu sistem kurucu bütüncül etkileşiminden meydana gelir(1). Bu yönüyle tüm bu unsurları…

Devamını oku

Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İCTİMAİYAT İLMİ Açısından “SÜNNETİN” “TOPLUM BÜTÜNLÜĞÜ”nü Sağlamadaki İCTİMAİ VASFI

Tevhidi  Düşünce  İlmi  Yöntem Anlayışına  Göre İCTİMAİYAT İLMİ Açısından “SÜNNETİN”  “TOPLUM BÜTÜNLÜĞÜ”nü Sağlamadaki İCTİMAİ VASFI

Sünnet, İslam ölçülerine göre insanın hayat tarzını ifade etmektedir.  Hayatın bizatihi içinde olan şeydir. Buna göre sünnet, hayatın içindeki olan şeylerin İslami emir ve yasaklara göre tüm coğrafyalarda,  nasıl yaşanacağını gösterir.  Bu açıklamalardan hareketle ictimai yapı içinde sünnet ; - “Bütüncül davranış birliğini oluşturan”, - “İctimai birliğin dinamik bir şekilde korunmasını sağlayan”…

Devamını oku

TÜRKİYE ‘DE “TOPLUMSAL CİNSİYET” KONUSUNUN TÜRK-İSLAM KADINI VE AİLE SİSTEMİ ÜZERİNDE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMEYE YOL AÇAN ETKİSİ

TÜRKİYE ‘DE “TOPLUMSAL CİNSİYET” KONUSUNUN TÜRK-İSLAM KADINI VE AİLE SİSTEMİ ÜZERİNDE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMEYE YOL AÇAN ETKİSİ

TÜRKİYE ‘DE “TOPLUMSAL CİNSİYET” KONUSUNUN TÜRK-İSLAM KADINI VE AİLE SİSTEMİ ÜZERİNDE TOPLUMSAL ÇÖZÜLMEYE YOL AÇAN ETKİSİ      Türkiye  ithalci modernleşmeci düşünce üzerinden özellikle 1923’den sonra; “iki düşünce”, “iki medeniyet”, “iki toplum”, “iki kültür”, ”iki insan” hatta “iki kadın” tipinin varlığına dayalı olarak “Tevhit Toplumundan”, “Tezatlar (zıtlar) Toplumu” haline dönüştürüldü. Buna…

Devamını oku

TÜRKİYE’NİN “GENÇLİK-MEDENİYET” VE “GENÇLİK-EĞİTİM” İLİŞKİSİNİN SİYASET ZİHNİYETİ

TÜRKİYE’NİN “GENÇLİK-MEDENİYET” VE “GENÇLİK-EĞİTİM” İLİŞKİSİNİN  SİYASET ZİHNİYETİ

Bir ülkenin/ toplumun geleceğine yön verecek en dinamik kesim  gençliktir. Bir toplumun şu andaki gençlik yapısının sosyolojisi,  o toplumun gelecekteki konumunun görüntüsünü vermektedir. Bundan dolayı gençlik konusu tüm toplumların en önemli gelecek meselesidir. Küreselleşme süreci ile dünyada web ağ sistemine dayalı iletişim ağının yaygınlaşması sonucu oluşan kültürel etkileşim; kültürler, ülkeler,…

Devamını oku