“Tevhidi Sosyal Düşünce”

İCTİMAİ SİSTEM ANLAYIŞI BAKIMINDAN TEVHİDİ DÜŞÜNCE

İCTİMAİ SİSTEM ANLAYIŞI BAKIMINDAN TEVHİDİ DÜŞÜNCE

TEVHİT;  “Ehadiyyet manasında “birlik“ anlamına gelip, “Kainat Ana Sistem” anlayışına sahiptir. Bu yönüyle Tevhidi Düşünceye dayalı toplum sistem modeli;  kıyamete kadar her zaman diliminde her toplum düzleminde “denge/adaletçi toplum yapısını” kuran bir vasfa, ilmi yöntem yoluyla sahip ilahi bir modeldir. “Tevhit “anlayışı “Kainat Ana Sistem”i olma yönüyle, tüm kainatı, gezegenleri buna bağlı olarak…

Devamını oku

Zihniyet, Aydınlar ve İzm'ler

Zihniyet, Aydınlar ve İzm'ler

İlk baskısı 1982 yılında yayımlananZihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, üç ana bölümden oluşur.[1]Kitabın her bölümü, başlıkta tek bir sözcükle ifade edilen konularda, farklı dönemlerde kaleme alınmış, ama bu kitap için yeniden gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir dizi yazıyı içerir. Dolayısıyla söz konusu çalışma, Ülgener’in sağlığında yayımlanan diğer kitaplarının aksine özgün bir eser değildir; çoğu…

Devamını oku

ORYANTALİZM VE EMPERYALİZM BAĞLAMINDA KADİYANİLİK VE PARALEL ZİHNİYET

ORYANTALİZM VE EMPERYALİZM BAĞLAMINDA KADİYANİLİK VE PARALEL ZİHNİYET

Oryantalizm kavramı , modernleşme paradigmasına bağlı olarak 18. ve 19.yüzyıl süreçlerindeki  “sanayi kapitalizminin gelişme döneminin zihniyeti tarafından şekillendirilmiş Amerikalı ve Avrupalıların Doğu araştırmalarını tanımlamakta kullanılmıştır. Bu anlamda doğuculuk,  Aydınlanma çağı sonrası Batı Avrupalı beyaz adamın Doğu hakları ve kültürüne yönelik dışarıdan, ötekileştirici, değilleyici ve önyargı…

Devamını oku