“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Gelenek ve Gelenekselcilik

Gelenek ve Gelenekselcilik

Gelenek nedir? Gelenek sosyolojisi Geleneğin dönüşümü Geleneğin eleştirisi Gelenek ve yenilik Gelenek ve tecdid Din ve gelenek İslam düşüncesinde gelenek Kur’an ve gelenek Sünnet ve gelenek İslam Hukuku ve gelenek Bilim ve gelenek İslam’ın geleneğe bakışı Gelenekselcilik Gelenekselciliğin sosyolojisi Gelenekselciliğin temsilcileri (Guenon, Schoun, Nasr, Chittick) Gelenek felsefesi Gelenekselciliğin…

Devamını oku

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi

1.Giriş Bilgi ve bilimin tam anlaşılabilmesi için, öncelikle insanı iyi tanımak gerekir. Aslında insan, yeryüzündeki diğer canlılardan tamamen ayrı olarak ele alınmalıdır. İnsanın diğer canlılardan en önemli farkı da marifet elde etme özelliğine sahip olmasıdır. Marifet elde etmenin son aşaması ise, Marifetullahtır. Yaratanı bilme ve tanıma olarak tanımlanabilen Marifetullah, bilgi konusunda da nihai…

Devamını oku

Hilmi Ziya Ülken'in İnsan Anlayışı

Hilmi Ziya Ülken'in İnsan Anlayışı

Ömrünün altmış senesini bilime, felsefeye, tefekküre kültüre ve sanata hasr eden Hilmi Ziya Ülken, genç yaşta (18 yaşında) Anadoluculuk akımını başlatan kimsedir. 1919’da birkaç arkadaşıyla “Anadolu” mecmuasını taşbasma olarak el yazısıyla 12 sayı çıkarmıştır. Yine 1919’da “Anadolu’nun Vazifeleri” adlı bir kitap yazmış;. bu kitap basılmamış, ama üniversite öğrencileri arasında büyük rağbet görmüştür.…

Devamını oku