“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Özgün Sosyal Düşünce

Email Adresi iletisim@ozgunsosyaldusunce.com

Gönderdiği Makaleler


Neden Dindar Nesile İhtiyaç Duyulur?

Toplumlar kendi kültürel değerlerini korumakla devamlılıklarını sağlarlar. Kültür ise geniş tanımı ile bir toplumu diğer toplumlardan ayıran yaşama tarzıdır. Kültürün dar tanımı da; bir toplumdaki din, dil, tarihi ekonomi, siyaset, hukuk,…


Yeni Dünya Düzeni ve Aktörleri

Yeni Dünya Düzeni! Bu kavram Batılı liderlerin, dünyanın efendiliğine soyunan çokuluslu şirket yöneticilerinin, NATO liderlerinin, Birleşmiş Milletler genel sekreterlerinin ağızlarından düşmüyor. Sık sık Yeni Dünya Düzeni’nde yeni bir aşamada…

Protestanlık ve Kalvinizm'in Yeni Türkiye Sunumu

Son dönemlerde Türkiye’de light İslam anlayışının yaygınlık kazanmasını sağlayamaya çalışan çevreler bunun alt yapısını da Protestanlık mezhebinin kalvinist zihniyeti üzerinden bir zihinsel kurgu ile “Yeni Türkiye “nin görünümünü bu ilkeler…

Enflasyon Oranında Faiz Caiz midir?

Günümüz küresel dünyasında faizin ekonomilerin temelini oluşturduğu bir hayatta İslam’ın faizli işlemlerin kapısını sımsıkı kapayacak tedbirleri getirmemesi düşünülemez. Kısaca paradan para kazanmak diye açıklanan faizli işlemler tüm dinlerde…

Paranın nasıl üretildiğini bilmiyor musunuz?

Kanada’da mesleği ekonomi olmayan üniversite ve üstü mezunu başarılı insanlar arasında bir anket yapılmış. Anketten çıkan çarpıcı sonuca göre hiçbirisi paranın nasıl üretildiğini bilmiyormuş. Yine ilginç şekilde hepsi parayı devletin bastığını…

Van Depremi, Birleşmiş Milletler ve Milli Bütünleşme İhtiyacı

Şu ana değin 601 vatandaşımızı kaybettiğimiz Van depremi, Türkiye’de bu zamana değin Türk-Kürt ayırımçılığını etnik temelde ele alan yaklaşımlara karşı “birlik, bütünlük” içinde olma azim ve kararlılığını ortaya çıkaran bir tablo sergilemiştir. Türkiye…

Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir

1990’lı yıllarda yurtdışındayken bir İngiliz’in yazmış olduğu rapor elime geçmişti. O sıralar henüz İslam ülkelerinde “İslam” bankaları ya da finans kurumları yayılmamıştı. Türkiye’de de bildiğim kadarıyla sadece bir finans kurumu vardı. O…

Milli Girişimcilik ve Yerli Araba Üretimi

Son dönemlerde yapılan yerli araba üretimi tartışması esasında Türkiye’de “Milli girişimcilik “ sorununa dikkat çekmektedir. Türkiye açısından “Milli girişimcilik” meselesi esasında önemsizleştirilmiş ya da unutturulmuş veyahut da Türkiye’ye…