“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Gönderdiği Makaleler


12 Eylül Darbesinin Sosyolojisi

12 Eylül darbesinin ağırlıklı olarak idamlar ve işkenceler ile anılarak sorgulanmasına yönelik yaklaşımın yetersizliği açıktır. Elbette “bir ondan bir bundan idam edelim” mantığının bu yönü ve işkenceler sorgulanmalıdır, suçlular cezalandırılmalıdır.…


28 Şubat, Post-Protestancılık ve Elitlerin Dönüşümü

28 Şubat sürecinde 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında kesintisiz zorunlu eğitimi 5+3 formülü ile 8 yıla çıkaran bir uygulama başlatılmıştı. Bu uygulamanın temel amacı yarı dini yarı pozitif bilimlere dayalı eğitim yapan imama hatiplerin…

Ergenekon, Entegre Toplum Projesi ve Sermaye

Türkiye, “devlet”in otorite kurucu özelliğini kullanarak , kendi değerleri çerçevesinde bir toplum mühendisliği ile , Ergenekon denilen devletin içinde bir gizli ağın varlığı uzunca bir zamandır süre gelmiştir. Bu elit, devletin hükmedecilik…


Neden Dindar Nesile İhtiyaç Duyulur?

Toplumlar kendi kültürel değerlerini korumakla devamlılıklarını sağlarlar. Kültür ise geniş tanımı ile bir toplumu diğer toplumlardan ayıran yaşama tarzıdır. Kültürün dar tanımı da; bir toplumdaki din, dil, tarihi ekonomi, siyaset, hukuk,…


Yeni Dünya Düzeni ve Aktörleri

Yeni Dünya Düzeni! Bu kavram Batılı liderlerin, dünyanın efendiliğine soyunan çokuluslu şirket yöneticilerinin, NATO liderlerinin, Birleşmiş Milletler genel sekreterlerinin ağızlarından düşmüyor. Sık sık Yeni Dünya Düzeni’nde yeni bir aşamada…

Protestanlık ve Kalvinizm'in Yeni Türkiye Sunumu

Son dönemlerde Türkiye’de light İslam anlayışının yaygınlık kazanmasını sağlayamaya çalışan çevreler bunun alt yapısını da Protestanlık mezhebinin kalvinist zihniyeti üzerinden bir zihinsel kurgu ile “Yeni Türkiye “nin görünümünü bu ilkeler…