“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Özgün Sosyal Düşünce

Email Adresi iletisim@ozgunsosyaldusunce.com

Gönderdiği Makaleler

İslam dünyası neden bilim üretemiyor?

İslam dünyası neden bilim üretemiyor? * Ünlü İranlı düşünür ve akademisyen Seyyid Hüseyin Nasr, İslam üniversitesi denilen üniversitelerin çoğunun İslami olmadıklarını ve bu üniversitelerin Batılı bir dünya görüşü çerçevesinde çalıştıklarını…

Belimizi Kıran Tefrika

Birkaç gün önce bir televizyonda Selahatti Özgündüz'ün konuştuğunu görünce, durup dinlemek istedim. Benim tanıdığım Selahattin Özgündüz, makul bir adamdı. O yüzden de ne diyeceğini merak etmiştim. Keşke dinlemez olsaydım. Kendini kaybetmiş.…

ABD'den 'düzeni değiştirecek' Türkiye raporu

ABD'de önde gelen düşünce kuruluşları tarafından yayımlanan bir raporda, Türkiye, "uluslararası düzenin yörüngesini değiştirebilecek" 4 "küresel salıncak ülke"den biri olarak tanımlandı. ABD'de düşünce kuruluşları tarafından yayımlanan bir raporda, Türkiye,…

BDPS ve Petrodolar

Konumuz BDPS’nin nasıl küresel olarak bu kadar yayılabildiği ve artık ülkeleri kontrol etmeye başlayabildiği... Ülkeleri içinden çıkamayacakları borç batağına sürükleyen küresel krizlerin ana nedeni durumundaki Borca Dayalı Para Sistemi (BDPS)’nin…

Kutlu Doğum ve İslam Medeniyeti?nin Toplum Kuruluş Felsefesi

Peygamber Efendimiz (SAV)’in dünyayı şereflendirmelerinin miladi takvime göre 1441. yılını kutlamaktayız. Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke’de dünyaya geldiklerinde Mekke toplum yapısında; Mekke’nin dünya ticaret merkezi olması ve tekelci…

Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine

Son dönemde Türkiye’de başkanlık sistemine yönelik bir dizi tartışmaların yapılmıştır. Bu tartışmaların temelinde başkanlık sisteminin Türkiye için uygun olup olmadığı meselesi tartışılmıştır. Ancak bu tartışmalar genellikle mevcut liberal…

Türk Eğitiminde 4+4+4 ve 5 +3'cü Şekil Mücadelesi

Son günlerde “dindar nesil yetiştirmeye” fikrine karşı 28 Şubat’ın Türkiye’yi seküler protestanlaştırmacı zihniyete göre şekillendirmeye sahip çıkan kesimler arasında eğitim üzerinde bir tartışma izlenmektedir. Eğitim ile yapılan tartışmaları…


12 Eylül Darbesinin Sosyolojisi

12 Eylül darbesinin ağırlıklı olarak idamlar ve işkenceler ile anılarak sorgulanmasına yönelik yaklaşımın yetersizliği açıktır. Elbette “bir ondan bir bundan idam edelim” mantığının bu yönü ve işkenceler sorgulanmalıdır, suçlular cezalandırılmalıdır.…