“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Özgün Sosyal Düşünce

Email Adresi iletisim@ozgunsosyaldusunce.com

Gönderdiği Makaleler

Haç - ASALA - PKK - Savaş

Son 5 seneden bu yana sık sık vurguladığımız gibi yeni bir “dünya savaşı”nın ortasındayız. Geçmişte savaşların en önemli sebepleri arasında sömürgecilik, yer altı kaynaklarına hakim olma-işletme veya başka ekonomik gerekçeler olurdu. Bu…

Gülen'e kefil olanlar

Tes­pit 1) Fet­hul­lah Gü­le­n’­in kar­de­şi­nin adı Me­si­h‘­tir.Tes­pit 2) Ce­ma­at­çi Ak­si­yon der­gi­si 8 Ara­lık 2003’te ka­pak ha­ber yap­tı: “İn­san­lık O’­nu bek­li­yor: Hz. İsa.”Tes­pit 3) Sa­id-i Nur­si, “Müs­lü­man İse­vi­le­r”…

Türkiye Kuşatılıyor

Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve duayen yazarımız Bekir Hazar, AHABER TV'nin en çok seyredilen Yaz-Boz programında Küresel Odakların, yerli ve yabancı Baronların, Türkiye üzerinde uyguladıkları derin siyasi ve iktisadi tezgâhları bir…

Şeriat Bakanlığı...

Önceki gün ve dün, İslam’ın dünya üzerindeki egemenliğine bayraktarlık yapmış olan bu ülkede, 3 Mart 1924’te “İslam’ın hükümranlığı”na son verilerek tam bir “İslam dışılık”ın iktidara geldiğini ifade etmiş, bu kapsamda yapılan çok önemli…

Acayip!

Türkiye'nin tartıştığı, gündem olan konulara bakınca ne yazık ki fotoğrafı doğru okuyamadığımızı ve yorumlayamadığımızı görüyorum. Kısır tartışmalar, ufku olmayan çelişkiler içinde savruluyoruz! Artık birbirimizi tanıyoruz! Benim Ankara'yı,…

Kirli ittifak çöktü

17 Aralık operasyonundan sonra her şey sorgulanır oldu. Arkadaşlıklar, yapılan jestler, gösterilen anlayışlar, tanınan öncelikler, açılan kapılar tek tek gözden geçirilmeye başlandı... İnanmak istenmese de Ankara'da belli bir kesim er…

"Philosemitic/Yahudisever İmam"

Eğer biri bana “Philosemitic”, yani “Yahudisever” demiş olsaydı, hiçbir “mülahaza”yı gözetmeden anında reddederdim. Çünkü, eğer bana, Kur’an’a, İslam’a, iman kardeşlerime karşı savaşmıyorsa, fitne-fesat çıkarmıyorsa, sırf “yahudi inancı”na…


Balyoz!

Yargıtay'ın merakla beklenen kararı dün geldi. Çetin Doğan başkanlığında toplanan SEMİNER grubuna ceza yağdı! Dışında kalıp bunlarla birlikte hareket ettiği söylenen askerler de hafif olmayan cezalara çarptırıldı!Kuvvet komutanlarından…

2030'a dair olası Türkiye Senaryosu!

5 yılda bir hazırlanan ve dünyanın geleceğine ilişkin senaryoların ele alındığı 'Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar' adlı raporda, Türkiye'ye de yer verildi. ABD'deki düşünce kuruluşu Atlantic Council'in "2030'u Planlamak: Batı-Sonrası bir Dünya…