“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Gönderdiği Makaleler

Turgut Özal'ın kayıp röportajı

Merhum gazeteci Yalçın Özer’in, 1991’de dönemin CumhurbaşkanıTurgut Özal ile yaptığı ve 25 yıldır gizlediği bir mülakat, hem geçmişe hem de bugün yaşanan olaylara ışık tutacak açıklamalarla dolu. Özal, 1991’de dönemin Sovyet Sosyalist…

Haçlı Savaşı yayılıyor, Müslümanlar oyalanıyor

Kaç senedir anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Yeni bir dünya savaşı oluyor. Bu savaş tamamen din eksenli bir savaş. Savaşın bir cephesinde tüm Müslümanlar var. Karşı cephenin komuta merkezinde Vatikan ve Haçlı devletleri, Siyonist İsrail…

Gülen ve HDP

Daha önce yazmıştım. Londra'da öldürülen KGB ajanı LİTVİNENKO Soros'un ve Soros'un Rusya'daki adamı Berezovski'nin en güvendiği isimdi. Devletin içindeki röntgendi!Operasyonel anlamda ekibiyle birlikte OLİGARKLARIN hizmetindeydi.Devletin…

Haç - ASALA - PKK - Savaş

Son 5 seneden bu yana sık sık vurguladığımız gibi yeni bir “dünya savaşı”nın ortasındayız. Geçmişte savaşların en önemli sebepleri arasında sömürgecilik, yer altı kaynaklarına hakim olma-işletme veya başka ekonomik gerekçeler olurdu. Bu…

Gülen'e kefil olanlar

Tes­pit 1) Fet­hul­lah Gü­le­n’­in kar­de­şi­nin adı Me­si­h‘­tir.Tes­pit 2) Ce­ma­at­çi Ak­si­yon der­gi­si 8 Ara­lık 2003’te ka­pak ha­ber yap­tı: “İn­san­lık O’­nu bek­li­yor: Hz. İsa.”Tes­pit 3) Sa­id-i Nur­si, “Müs­lü­man İse­vi­le­r”…

Türkiye Kuşatılıyor

Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve duayen yazarımız Bekir Hazar, AHABER TV'nin en çok seyredilen Yaz-Boz programında Küresel Odakların, yerli ve yabancı Baronların, Türkiye üzerinde uyguladıkları derin siyasi ve iktisadi tezgâhları bir…

Şeriat Bakanlığı...

Önceki gün ve dün, İslam’ın dünya üzerindeki egemenliğine bayraktarlık yapmış olan bu ülkede, 3 Mart 1924’te “İslam’ın hükümranlığı”na son verilerek tam bir “İslam dışılık”ın iktidara geldiğini ifade etmiş, bu kapsamda yapılan çok önemli…

Acayip!

Türkiye'nin tartıştığı, gündem olan konulara bakınca ne yazık ki fotoğrafı doğru okuyamadığımızı ve yorumlayamadığımızı görüyorum. Kısır tartışmalar, ufku olmayan çelişkiler içinde savruluyoruz! Artık birbirimizi tanıyoruz! Benim Ankara'yı,…

Kirli ittifak çöktü

17 Aralık operasyonundan sonra her şey sorgulanır oldu. Arkadaşlıklar, yapılan jestler, gösterilen anlayışlar, tanınan öncelikler, açılan kapılar tek tek gözden geçirilmeye başlandı... İnanmak istenmese de Ankara'da belli bir kesim er…

"Philosemitic/Yahudisever İmam"

Eğer biri bana “Philosemitic”, yani “Yahudisever” demiş olsaydı, hiçbir “mülahaza”yı gözetmeden anında reddederdim. Çünkü, eğer bana, Kur’an’a, İslam’a, iman kardeşlerime karşı savaşmıyorsa, fitne-fesat çıkarmıyorsa, sırf “yahudi inancı”na…