“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Avrupa Birliği Ülkelerinde Nüfus Siyaseti

Avrupa Birliği Ülkelerinde Nüfus Siyaseti

Miktar ve kalite bakımından nüfus değişmelerini etkileyecek tedbirlerin bütününe nüfus siyaseti adı verilir. En ilkel toplumlardan günümüzün en gelişmiş ülkelerine varıncaya kadar, hemen her devirde nüfus miktarını arttırmaya veya azaltmaya yönelik uygulamalar olmuştur. Nüfusa yönelik müdahaleler, mevcut çevre şartlarına uyacak şekilde, nüfusu nitelik ve nicelik yönünden etkileyebilecek çeşitli tedbirler…

Devamını oku

Avrupa Birliği Ülkelerinde Nüfusun Dini Yapısı

Avrupa Birliği Ülkelerinde Nüfusun Dini Yapısı

Din, insanın doktrinler, ibadet şekilleri, değerler ve tavırlarla birleşmiş metafizik inançlarını belirtmektedir. Dinin insanın ruh dünyasında çok büyük bir etkisi vardır. Din aynı zamanda kültürün de önemli bir unsurudur. Her ne kadar dinin sosyal yaşamdaki fonksiyonu birçok AB ülkesinde yitirilmişse de (özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri) dinsel geleneklerde kök salmış olanlar (başta Polonya…

Devamını oku