“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Akıl ve İnsan

Akıl ve İnsan

Akıl ve insan ilişkisine değinmeden önce aklın ne olduğuna bakmak gerekir. Zira akıl, insanı insan yapan en önemli özelliktir. Bu sebeple aklın ne olduğu ile ilgili tanımları yaparak bu ilişkiyi ortaya koymak da kısmen mümkündür. Akıl, Arapça kökenli bir kavramdır. Arapça sözlüklerde genellikle bağlamak, gerçeği anlamak, gerçeği bilmek, zihindeki güç, hafıza, idrak etmek, iyiyi kötüden ayırt etme…

Devamını oku

Modern Tıp Nereye Gidiyor, Neleri Unutturuyor?

Modern Tıp Nereye Gidiyor,  Neleri Unutturuyor?

Özellikle 1950’den sonra, modern tıp sisteminin, görüntüleme tekniklerinin gelişmesi (Manyetik rezonans, tomografi, X- ray),  cerrahi tekniklerinin ve girişimsel işlemlerin ve robotik müdahalelerin yaygınlaşması ile teşhis ve tedavide olumlu gelişmeler olmuştur. Ancak farkında olmadan ciddi kayıpları da beraberinde getirmiştir. Geçmiş tıp doktorlarını ve ilim adamlarını unutturmuştur. İbn-i Sina,…

Devamını oku

Sömürgecilerin Orta Doğu Siyasetlerinde İslamın Araçsallaştırılması

Sömürgecilerin Orta Doğu Siyasetlerinde İslamın Araçsallaştırılması

Dinin, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkiler, dış politikada ve diplomaside dikkate alındığı söylenir. Ancak bu alanlardaki önemini daha önce de hiç kaybetmemiştir. Biz, konunun teorik ve pratik detaylarını uzmanlarına bırakarak, Sovyet rejimi tarafından dinin/İslamiyet’in hangi kavram ve kurumlarıyla Orta Doğu siyasetinde araçsallaştırıldığına dikkat çekmek istiyoruz.  Genelde din özelde…

Devamını oku

İCTİMAİ SİSTEM ANLAYIŞI BAKIMINDAN TEVHİDİ DÜŞÜNCE

İCTİMAİ SİSTEM ANLAYIŞI BAKIMINDAN TEVHİDİ DÜŞÜNCE

TEVHİT;  “Ehadiyyet manasında “birlik“ anlamına gelip, “Kainat Ana Sistem” anlayışına sahiptir. Bu yönüyle Tevhidi Düşünceye dayalı toplum sistem modeli;  kıyamete kadar her zaman diliminde her toplum düzleminde “denge/adaletçi toplum yapısını” kuran bir vasfa, ilmi yöntem yoluyla sahip ilahi bir modeldir. “Tevhit “anlayışı “Kainat Ana Sistem”i olma yönüyle, tüm kainatı, gezegenleri buna bağlı olarak…

Devamını oku

Milli Hâkimiyet, Obskurantizm, Üniversite Ve Yeni Toplum Görüşü

Milli Hâkimiyet, Obskurantizm, Üniversite Ve Yeni Toplum Görüşü

Bir milletin kendi coğrafyasında;  milli devlet aklının, kuramsal yapısının, ilmi düşünüşün etkin ve belirleyici olabilmesi için öncelikle her alanda “milli hâkimiyet”  göstermesi gerekir. Türkiye’nin dünyanın siyasal coğrafyası içinde ne zor yerde bulunup bu coğrafyada vatan istiklalini koruyup, geleceğe güvenilir bir şekilde toplumunu taşıyabilmesi için; milli ve manevi bütünselliğe dayalı özgün…

Devamını oku