“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Anadolu’da İslam Yönetim Kültürüne Tasavvufun Katkısı: Necmuddin Daye’nin Yönetici Tiplemesi

Anadolu’da İslam Yönetim Kültürüne Tasavvufun Katkısı: Necmuddin Daye’nin Yönetici Tiplemesi

Anadolu’da İslam Yönetim Kültürüne Tasavvufun Katkısı: Necmuddin Daye’nin Yönetici Tiplemesi The Sufi Contribution to Anatolian Islamic Administrative Culture: Nejmuddin Daye’s Typology of Statesmen Prof. Dr. Seyfettin Erşahin* Ankara Üniversitesi Özet: Türklerin 11. Yüzyılın son çeyreğinde Anadolu’yu feth edip devlet kurarak yerleşmeleri Avrupalılarca kabul edilemez bir husustu. Hemen geri gönderebileceklerini…

Devamını oku

Muhyiddin İbn’ül-Arabî’de İnsan

Muhyiddin İbn’ül-Arabî’de İnsan

Muhyiddin İbn’ül-Arabî’de İnsan Muhyiddin İbn’ül-Arabî’s Conception of Human   Kazım SARIKAVAK* Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü   ÖZET               İslâmi literatürde daha çok “İbn’ül-Arabî”  diye tanınan ve tasavvufta yolunu takip edenlerce “eş-Şeyh el-Ekber” lakabını verilen Muhyiddin İbn’ül-Arabî, Endülüs’ün Mürsiye şehrinde 1165 senesinde doğmuş, 1240 senesinde Şam’da vefat etmiştir.       …

Devamını oku

YÖK’ÜN FRANSIZCA BÖLÜMLERİNE KARŞI TUTUMU, POZİTİVİST DÜŞÜNCE VE YENİ TÜRKİYE

YÖK’ÜN FRANSIZCA BÖLÜMLERİNE KARŞI TUTUMU, POZİTİVİST DÜŞÜNCE VE  YENİ TÜRKİYE

Bundan birkaç gün önce  başta Fransa eski cumhurbaşkanı azılı İslam düşmanı Sarkozy olmak üzere yaklaşık 300 Fransız yazar/siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişlerdi. Kıyamete kadar aslı  değişmeden “baki” kalacak olan son ilahi mesaj  Kur’an-ı Kerim’e bu alçakça saldırı karşısında YÖK yerinde bir tavır ile  Türkiye’de yükseköğretim…

Devamını oku

1. ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASINDA TEVHİDİ DÜŞÜNCE ŞURASI SONUÇ BİLDİRİSİ

1. ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASINDA TEVHİDİ DÜŞÜNCE ŞURASI SONUÇ BİLDİRİSİ

I.ULUSLARARASI İSLAM DÜNYASINDA TEVHİDÎ DÜŞÜNCE ŞURASI SONUÇ BİLDİRİSİ   27-29 Nisan 2018 tarihlerinde İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)  ve MEDAV (Medrese Âlimleri Vakfı) tarafından Ankara’da düzenlenen I. Uluslararası İslam Dünyası’nda Tevhidî Düşünce Şurası’nda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Kur’an ve Sünnet, İslam dininin ve dolayısıyla Tevhid Geleneği’nin en son ve kıyamete…

Devamını oku