“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Sosyal Bilimler Açısından Girişimciliğin Ekonomik, Sosyolojik, Tarihi, Siyasi ve Felsefi Kökenleri

Sosyal Bilimler Açısından Girişimciliğin Ekonomik, Sosyolojik, Tarihi, Siyasi ve Felsefi Kökenleri

Dünya toplumlarını ve insan olgusunun düşüncelerini etkileyen ve onların davranışlarını yönlendiren iki ana düşünce ekolü bulunmaktadır. Bunlardan ilki tabiatın işleyişinden hareketle esinlenmiş doğa felsefesi mahreçli materyalistik düşüncedir. İkincisi ise soyut (manevi)düşüncenin, somut(maddi) davranışlar üzerindeki belirleyici olan etkisine dikkat çeken birleştirici, bütünleştirici/bütüncül olan…

Devamını oku

Modern Girişimcilik Zihniyeti ve Sanayi-Kültür Bağlamında Türk Girişimciliğinin, Sosyo-Kültürel Temelleri

Modern Girişimcilik Zihniyeti ve Sanayi-Kültür Bağlamında Türk Girişimciliğinin, Sosyo-Kültürel Temelleri

MODERN GİRİŞİMCİLİK ZİHNİYETİ  VE  SANAYİ-KÜLTÜR BAĞLAMINDA TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN, SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ  (Ahilik –tasavvuf modellemesi) Yrd.Doç.Dr.Osman Şimşek Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 1-  MODERN GİRİŞİMCİLİK OLGUSU  Bir toplumun ekonomik, siyasal ve kültürel yapısını dönüştürenlerin toplam etkisini ifade eden girişimcilik konusu, medeniyetlerin/kültürlerin/toplumların/ülkelerin sosyal değişmesine…

Devamını oku