“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Yeni Türkiye Oluşumu için Türk Beyin Göçü Meselesinin Çözümü

Yeni Türkiye Oluşumu için Türk Beyin Göçü Meselesinin Çözümü

Küreselleşme adında kültür emperyalizminin en önemli araçlarından birisi şüphesiz beyin göçüdür. Bu konu  bir toplumun/ülkenin eğitilmiş insan unsuruna dayalı olduğu için  meselenin hem kültürel hem de  ekonomik boyutu oldukça önemli, hassas bir nitelik taşımaktadır. Türkiye kendi arabasını, uçağını tankını, askeri endüstriyel sanayisini, milli uydu sistemini  ve bilgi teknolojisini özgün şartlarıyla…

Devamını oku

Yeni Türkye Olabilmek İçin Eğiitimde Zihniyet Değişikliğinin Gereği

Yeni Türkye Olabilmek İçin Eğiitimde Zihniyet Değişikliğinin Gereği

Son günlede Türkiye’de  eğitim alanında oldukça hareketli günler yaşanmaktadır. 4+ 4+ 4 şeklindeki zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılması meselesi, Dersanelerin kaldırılmasının ifade edilmesi, Üniversite sınavlarının yerine    Ortaöğretim Başarı puanı ve Olgunluk Sınavı puanlarıyla birlikte öğrenciler üniversiteye başvurmaya hak kazanmalarına yönelik çalışmalar, Meslek ve teknik liselerin Türkiye’nin…

Devamını oku

Medeniyet, Özgün Sosyal Düşünce, Özgün Aydın ve YÖK

Medeniyet, Özgün Sosyal Düşünce, Özgün Aydın ve YÖK

Medeniyetler;  kendi üniversite kurumlarında,  özgün  sosyal düşüncelerine  yönelik değerlerini  bilim ile buluşturarak, ideal aydın tiplerini oluştururlar. Böylece dünyada diğer toplumlara karşı bir üstünlük sağlayarak, diğer medeniyetleri, toplumları yönetirler. Medeniyetleride büyük medeniyetler ve daha küçük çaplı medeniyetler şeklinde ikiye ayırdığımızda,  daha küçük çaplı medeniyetler, tarih…

Devamını oku

Batı Birey İnsan Tipi İle Özgün Türk Toplumun İnsan Tipi Olan Fert'in Mukayesesi

Batı Birey  İnsan Tipi İle Özgün Türk Toplumun İnsan Tipi Olan Fert'in Mukayesesi

Türkiye 21.yüzyılın ilk on yılı içerisinde yoğun kültürel, siyasi, ahlaki temelli bir değişim ve dönüşüm sürecine bağlı bir medeniyet çatışması alanını oluşturduğu gözlenmektedir. Dünyada son iki yüzyıllık modernleşmeci Batı medeniyet değerleri, ekonomi, din, aile, siyaset, eğitim konuları başta olmak üzere dünya toplumlarını yoğun bir şekilde etkileme çabası içerisinde bulunmuştur. Bu etkilemenin…

Devamını oku

Ak Parti Kongresinin Ardından Kültür Merkezli Kongre Dili Nasıl Okunmalı

Ak Parti Kongresinin Ardından Kültür Merkezli Kongre Dili Nasıl Okunmalı

Ak partinin 4.olagan büyük kongresinde Sayın Başbakan’ın yapmış olduğu 2.5 saatlik konuşmanın genel çerçevesine bakıldığında pek çok farklı başlıklar,  bütünsel bir aklın eşliğinde ele alındığı görülmektedir. Ancak bu bütünselliğin içinde bazı ince tezatlıkların bulunduğu da belirtilebilinir. Sayın Başbakan’ın bu kongrede yapacağı konuşmasının 2023’ e yönelik yeni yol haritasını oluşturacağı beklentisi…

Devamını oku