“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Modern Tıp Nereye Gidiyor, Neleri Unutturuyor?

Modern Tıp Nereye Gidiyor,  Neleri Unutturuyor?

Özellikle 1950’den sonra, modern tıp sisteminin, görüntüleme tekniklerinin gelişmesi (Manyetik rezonans, tomografi, X- ray),  cerrahi tekniklerinin ve girişimsel işlemlerin ve robotik müdahalelerin yaygınlaşması ile teşhis ve tedavide olumlu gelişmeler olmuştur. Ancak farkında olmadan ciddi kayıpları da beraberinde getirmiştir. Geçmiş tıp doktorlarını ve ilim adamlarını unutturmuştur. İbn-i Sina,…

Devamını oku

Sömürgecilerin Orta Doğu Siyasetlerinde İslamın Araçsallaştırılması

Sömürgecilerin Orta Doğu Siyasetlerinde İslamın Araçsallaştırılması

Dinin, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkiler, dış politikada ve diplomaside dikkate alındığı söylenir. Ancak bu alanlardaki önemini daha önce de hiç kaybetmemiştir. Biz, konunun teorik ve pratik detaylarını uzmanlarına bırakarak, Sovyet rejimi tarafından dinin/İslamiyet’in hangi kavram ve kurumlarıyla Orta Doğu siyasetinde araçsallaştırıldığına dikkat çekmek istiyoruz.  Genelde din özelde…

Devamını oku

Milli Hâkimiyet, Obskurantizm, Üniversite Ve Yeni Toplum Görüşü

Milli Hâkimiyet, Obskurantizm, Üniversite Ve Yeni Toplum Görüşü

Bir milletin kendi coğrafyasında;  milli devlet aklının, kuramsal yapısının, ilmi düşünüşün etkin ve belirleyici olabilmesi için öncelikle her alanda “milli hâkimiyet”  göstermesi gerekir. Türkiye’nin dünyanın siyasal coğrafyası içinde ne zor yerde bulunup bu coğrafyada vatan istiklalini koruyup, geleceğe güvenilir bir şekilde toplumunu taşıyabilmesi için; milli ve manevi bütünselliğe dayalı özgün…

Devamını oku

Sanayileşmiş Avrupa'nın Ruhsal Bozukluğu ve İnsan Krizi

Sanayileşmiş Avrupa'nın Ruhsal Bozukluğu ve İnsan Krizi

Yapılan son araştırmalara göre sanayileşmiş, modernleşmiş, çağdaş Avrupa’da, nufusun yüzde 40’ının ruhsal bozukluk içinde bulunduğu belirtilmektedir. Yani Avrupa’da yaklaşık 165 milyon insanın depresyon içerisinde bulunması anlamına gelmektedir. En sık rastlanan ruhsal bozukluğun tanısı ise “endişe bozukluğu” olarak belirtilmiştir. Erkeklere nazaran kadınların bu oran içindeki payının daha yüksek olduğu…

Devamını oku

Özgürlük Kavramının Ontolojisi

Özgürlük Kavramının Ontolojisi

Özgürlük kavramı yeni anayasa çalışmaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Türk-İslam medeniyeti ile liberal-kapitalist dünyanın özgürlük kavramlarının temelleri oldukça farklılık taşımakatdır. Bu farklılığı bilerek özgün sosyal bilim inşasına girişmek oldukça önemlidir. Çünkü bütün sosyal sistemlerin temeli “insan”ı konu edindiğinde bu “insan”ın nasıl inşa edilebileceği meselesi temel sorun alanını…

Devamını oku