“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Türk Toplum Düşüncesine; Medeniyet, Kültür-Zihniyet-Sanayi Bağlamında Bütüncül Bir Yaklaşım

Türk Toplum Düşüncesine; Medeniyet, Kültür-Zihniyet-Sanayi Bağlamında Bütüncül Bir Yaklaşım

ÖZET: Bu çalışmada Batı pozitivist paradigması kavramsal çerçevesi ve bütüncül sosyolojik yaklaşımın temel sayıtlıları dikkate alınarak bu iki yöntemin mukayeseli analizi yolu ile Türkiye’deki medeniyet, kültür, zihniyet etkileşiminin sanayi olgusunu anlamadaki etkisi ortaya konulmaktadır. In this study, the effect of the interaction between civilization, culture and mentality over the understanding…

Devamını oku

ZORUNLU DİN DERSİ ÜZERİNDEN MANTIKSIZ AÇILIMLAR

ZORUNLU DİN DERSİ ÜZERİNDEN MANTIKSIZ AÇILIMLAR

Türkiye nufusunun %99'un dan  biraz fazlasının, dininin İslam olduğu bir ülkedir. Türkiye, Kur'an-Sünnet çizgisindeki İslam'ın son bin yıldaki bayraktarı temsilcisi konumunda bir ülkedir. Türkiye'nin 1984' de Eruh'da müslüman kürt kardeşlerimizi PKK'nın  (Müslüman Kürt katili bu örgütün)öldürmesi sonucuyla başlayan terörle karşı karşıya kalan doğulu-batılı müslüman halk, bu dinin hizmetkarı olmuştur.…

Devamını oku

Zihniyet Kavramı Ekseninden Batı Medeniyeti ve Antroposentrik Liberalist - Girişimcilik

Zihniyet Kavramı Ekseninden Batı Medeniyeti ve Antroposentrik Liberalist - Girişimcilik

Özet; Batı medeniyetinin liberalist sosyal sistem kurgusunun inşa ettiği maddeci egoistik ve antroposentrik girişimci zihniyetinin batı toplumsal kültür temelli yönü bulunmaktadır.Batı medeniyetinin taşıyıcısı olan bu insan tipolojisinin batı kültür ve zihniyet dünyasından bağımsız olarak ele almak, eksik ve yanlış genellemelere yol açmaktadır.   West civilazation and antrophocentric liberal entrepreneurship…

Devamını oku

Gençlik ve Zihin

Gençlik ve Zihin

Gençlik bir toplumun geleceğidir. Bütün toplumlar kendi geleceklerine özgün kültürel yapılarını korumayı emanet edecek gençliğin değerleriyle nasıl büyümesi, gelişmesi ve olgunlaşmasını sağlama arayışı ve hedefi içinde bulunurlar. Bu yönüyle gençlik, değer taşıyıcı aktif nüfus olması yönüyle, toplumların üzerinden hassasiyetle durdukları bir konu hep ola gelmiştir.   Bundan dolayı bir toplumun aktif…

Devamını oku

Türkiye’de ve Batı’daki Medeniyet Kavramlarına Zihniyet- Özgün Sosyal Bilim –İktisat Etkileşimi Bağlamında Yaklaşım

Türkiye’de ve Batı’daki Medeniyet Kavramlarına Zihniyet- Özgün Sosyal Bilim –İktisat Etkileşimi Bağlamında Yaklaşım

GİRİŞ 1990’larla birlikte yoğun olarak dünya gündemini işgal eden küreselleşme olgusu, dünyayı ”Pax -Amerikan”(Amerika’nın önderlik ettiği liberal uluslararası düzenin birliği)nı sağlamak adına; mikro milliyetçi hareketleri, etnik milliyetçilik, insan hakları ve özgürlükler kavramlarını dünya ölçeğinde oldukça yoğun olarak kullandı. Bu kendine göre(Pax-Amerika) kavramlaştırma çalışmaları sonucunda…

Devamını oku