“Tevhidi Sosyal Düşünce”

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ İLMİ UNSURLARI – 3; İCTİMAİYAT (TOPLUM) İLMİ

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ İLMİ UNSURLARI – 3; İCTİMAİYAT (TOPLUM) İLMİ

Tevhidi Düşünceye dayalı ilmi yöntem anlayışı başta ictimai(sosyal) alanlar olmak tüm ilim dalların için özgün bir bakış açısı sunmaktadır.  Çünkü tevhit, kıyamete kadar geçerli dünya hayatında bütün zamanlara hitap eden ve bütün ilimlere yön veren bir genel kainat ana düzeni kuruculuk vasfına sahiptir. Bundan dolayı tüm ilimleri, ilim dallarını, tevhit kanunu  birleştiren” bir özelliğe sahiptir. Buna…

Devamını oku

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İlmi Yöntemi Açısından Türkiye’de Yeni Toplum Felsefesi İnşası İçin Gerekli İlmi Unsurlar – 2; TEVHİDİ FELSEFE ANLAYIŞI

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İlmi Yöntemi Açısından Türkiye’de Yeni Toplum Felsefesi İnşası İçin Gerekli İlmi Unsurlar – 2;  TEVHİDİ FELSEFE ANLAYIŞI

İslam’ın toplum kurucu düşünce anlayışı, Tevhidi Düşünce bilgi yöntemine göre oluşmuş olan  tevhidi toplum felsefesi  anlayışıdır. Bu toplum kurucu düşünce anlayışına göre İslam’ın; felsefe ilmi, ictimaiyat ilmi, siyaset ilmi, iktisat ilmi, hukuk ilmi, eğitim ilmi… gibi  temel kurucu ilim dallarının İÇ YAPISI, TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEM ANLAYIŞINA GÖRE  inşa edilmiştir. Tevhit anlayışının da kıyamete…

Devamını oku

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ İLMİ UNSURLARI – 1; YÖNTEM(METODOLOJİ)/ TOPLUM KURUCU DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

TEVHİDİ DÜŞÜNCE İLMİ YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YENİ TOPLUM FELSEFESİ İNŞASI İÇİN GEREKLİ İLMİ UNSURLARI – 1; YÖNTEM(METODOLOJİ)/ TOPLUM KURUCU DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

Bir medeniyetin inşası o medeniyetin en başta İctimai(sosyal) ilimlerinden/ilim dallarından oluşur.  Medeniyet kurucu İctimai ilimleri/ilim dalları ise ;felsefe, ictimaiyat(sosyoloji), iktisat, hukuk, siyaset, nefsiyat(psikoloji), tarih/tarih felsefesi, edebiyat, dil, insan ilmi(antropoloji) gibi ilim dallarının kurduğu sistem kurucu bütüncül etkileşiminden meydana gelir(1). Bu yönüyle tüm bu unsurları…

Devamını oku

Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İCTİMAİYAT İLMİ Açısından “SÜNNETİN” “TOPLUM BÜTÜNLÜĞÜ”nü Sağlamadaki İCTİMAİ VASFI

Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İCTİMAİYAT İLMİ Açısından “SÜNNETİN” “TOPLUM BÜTÜNLÜĞÜ”nü Sağlamadaki İCTİMAİ VASFI

Sünnet, İslam ölçülerine göre insanın hayat tarzını ifade etmektedir.  Hayatın bizatihi içinde olan şeydir. Buna göre sünnet, hayatın içindeki olan şeylerin İslami emir ve yasaklara göre tüm coğrafyalarda,  nasıl yaşanacağını gösterir.  Bu açıklamalardan hareketle ictimai yapı içinde sünnet ; - “Bütüncül davranış birliğini oluşturan”, - “İctimai birliğin dinamik bir şekilde korunmasını sağlayan”…

Devamını oku

Kategoriler

Son Yazılar