“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Teknolojideki Gelişmeler ve Eğitim

Teknolojideki Gelişmeler ve Eğitim

1. Teknoloji Eski çağlardan beri meydana gelen keşiflerin ortaya çıkardığı teknolojik gelişmeler 17. yy’dan sonra yükselişe geçmiş ve 20. yy’da zirveye ulaşmıştır. Aynı yüzyılın ikinci yarısında nükleer, uzay, elektronik ve bilgisayaralanlarında çok önemli adımlar atılmıştır. Yirminci yüzyılın sonlarında biyoteknoloji alanında önemli gelişmeler olmuştur. Biyoteknoloji kavramı, ilk kez 1919 yılında…

Devamını oku

Empati

Empati

Sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan insanın hayatında iletişimin ve empatinin önemi büyüktür. Empati, sosyal becerilerin temelinde yer alır. Empati kurma becerisi iletişim çatışmalarını engelleyerek daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasına neden olduğundan, öncelikle bireyin kişilik gelişiminde ve yaşamının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan ebeveynlerin, empati kurma becerilerinin…

Devamını oku

Eğitimde Çocuk İstismarı ve İhmali

Eğitimde Çocuk İstismarı ve İhmali

Bazı ülkelerde çocuk sağlığı ve gelişimi açısından olumlu gelişmeler kaydedilmiş ve dikkati çeken çabalar sarf edilmişse de günümüzde dünyada pek çok çocuğun halen çeşitli istismar ve ihmal biçimleriyle karşılaştığı görülmektedir. Hala çocuklar beslenme, bakım veya gözetim yetersizliğinden yaşamlarını yitirmekte, sakat ya da cılız kalabilmektedir. Bazıları yaşamları boyu doğru dürüst bir eğitim görememektedir.…

Devamını oku

Türk-İslam Düşüncesinde Mektep, Okul Geleneği Üzerinden Eğitim

Türk-İslam Düşüncesinde Mektep, Okul Geleneği Üzerinden Eğitim

ALMILA Dergisi-  Türk düşüncesinde bir “Mektep” geleneği var mıdır? O.Ş. -  İlk emri “Oku” olan İslam’ın ilk ortaya çıktığı  mekan olan Mekke’de Tevhit inancının toplumda yaygınlaşmasını zor şartlar altında  icra eden ilk okul, Hz.Erkam(RA)’ın evinde yapılan eğitim faaliyetidir. Buna “Erkam Okulu” denilebilinir. Böylece medeniyetimizde  ilk İslam eğitiminin okul geleneği “ Erkam Okulu”nda gerçekleştiği…

Devamını oku

19. Eğitim Şurası, Yeni Türkiye ve Bir Kısım Milli Eğitim Bürokrasisi

19. Eğitim Şurası, Yeni Türkiye ve Bir Kısım Milli Eğitim Bürokrasisi

Türkiye özellikle 2007 yılından sonra yeni bir dönem girmiştir. Bu dönemi “Yeni Türkiye” olarak ifade edile gelmektedir.  Eski Türkiye , Cumhuriyet üzerinden pozitivist düşünce ve buna bağlı siyasal anlamda laiklik üzerinden laisizimci, jakoben, sekülerdir. Ekonomik bakımdan ise  liberal-kapitalist, eğitim anlamında da, pozitivist düşünce anlayışına bağlı pragmatis  seküler, dünyacılığı benimseyen…

Devamını oku