“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Türk Eğitiminde 4+4+4 ve 5 +3'cü Şekil Mücadelesi

Türk Eğitiminde 4+4+4 ve 5 +3'cü Şekil Mücadelesi

Son günlerde “dindar nesil yetiştirmeye” fikrine karşı 28 Şubat’ın Türkiye’yi seküler protestanlaştırmacı zihniyete göre şekillendirmeye sahip çıkan kesimler arasında eğitim üzerinde bir tartışma izlenmektedir. Eğitim ile yapılan tartışmaları iki yönlü ele almak gerekmektedir. Bunlar eğitimi şekil yönünde ele alma ve eğitimi “öz” yönü ile değerlendirme olarak beliritlebilinir. Buna göre bu tartışamalrın…

Devamını oku

Türk Girişimcilik Ruhu Ve Anadolu Sermaye ve Siyasetinin Ontolojisi

Türk Girişimcilik Ruhu Ve Anadolu Sermaye ve Siyasetinin Ontolojisi

Anadolu, Türk girişimcilik ruhunun tasavvuf, ahilik, İslam ahlakı ile sanayi üretiminin iç içeliğini saran sarmalayan ona dinamik bir hüviyet veren sosyo-politik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel mekanın adıdır.   Anadolu, “Anatolia” kelimesinden gelmektedir.Yunan’lıların bu topraklar için “ Güneşin dogduğu yer” anlamında kullandığı bir kelimedir. Bu tabiri Biz Türkler, günümüzde İslamlaştırarak ve…

Devamını oku

12 Eylül Darbesinin Sosyolojisi

12 Eylül Darbesinin Sosyolojisi

12 Eylül darbesinin ağırlıklı olarak idamlar ve işkenceler ile anılarak sorgulanmasına yönelik yaklaşımın yetersizliği açıktır. Elbette “bir ondan bir bundan idam edelim” mantığının bu yönü ve işkenceler sorgulanmalıdır, suçlular cezalandırılmalıdır. Ama Türkiye’yi uzun vadede, Batı liberal-kapitalist medeniyetin toplum anlayışına bağlayan 12 Eylül darbesinin soyut değerler üzerindeki etkilerinin göz…

Devamını oku

Bilim Ateşelikleri Bilim İnsanları ve Sosyal Bilimler- Milli Kimlik İlişkisi

Bilim Ateşelikleri Bilim İnsanları ve Sosyal Bilimler- Milli Kimlik İlişkisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün “Bilim Ateşelikleri” ihdasına yönelik yeni bir çalışma başlattığını basından öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ergün’ün ”Bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek, Türk bilim insanlarını ve girişimcilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlere “bilim elçileri” atamayı gündemine aldığını öğrenmekteyiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün “Bilim Ateşelikleri”…

Devamını oku

28 Şubat, Post-Protestancılık ve Elitlerin Dönüşümü

28 Şubat, Post-Protestancılık ve Elitlerin Dönüşümü

28 Şubat sürecinde 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında kesintisiz zorunlu eğitimi 5+3 formülü ile 8 yıla çıkaran bir uygulama başlatılmıştı. Bu uygulamanın temel amacı yarı dini yarı pozitif bilimlere dayalı eğitim yapan imama hatiplerin orta okul bölümünün kapatılması sağlanmıştı. 28 Şubat mantığı imama hatip “lise”lerini ideolojik, hatalı, jakobence yorumlayarak bu okulların “yalnızca meslek okulları”…

Devamını oku