“Tevhidi Sosyal Düşünce”

Gülen'e kefil olanlar

Gülen'e kefil olanlar

Tes­pit 1) Fet­hul­lah Gü­le­n’­in kar­de­şi­nin adı Me­si­h‘­tir.Tes­pit 2) Ce­ma­at­çi Ak­si­yon der­gi­si 8 Ara­lık 2003’te ka­pak ha­ber yap­tı: “İn­san­lık O’­nu bek­li­yor: Hz. İsa.”Tes­pit 3) Sa­id-i Nur­si, “Müs­lü­man İse­vi­le­r” di­ye bir ta­nım or­ta­ya at­tı. Me­sih İsa ye­ni­den dün­ya­ya ge­le­cek ve İse­vi­li­ği Müs­lü­man­lık­la bir­leş­ti­re­cek­ti.Tes­pit 4) Bek­le­nen kur­ta­rı­cı…

Devamını oku

Türkiye Kuşatılıyor

Türkiye Kuşatılıyor

Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve duayen yazarımız Bekir Hazar, AHABER TV'nin en çok seyredilen Yaz-Boz programında Küresel Odakların, yerli ve yabancı Baronların, Türkiye üzerinde uyguladıkları derin siyasi ve iktisadi tezgâhları bir bir açıklıyorlar.Bu bağlamda 2 önemli soruyla yazıma başlıyorum. 1) Küresel güçlerin, Ankara'da MİLLİ LİDERMİLLİ YÖNETİM istemediğinin farkına hala varılmadı mı?2)…

Devamını oku

Şeriat Bakanlığı...

Şeriat Bakanlığı...

Önceki gün ve dün, İslam’ın dünya üzerindeki egemenliğine bayraktarlık yapmış olan bu ülkede, 3 Mart 1924’te “İslam’ın hükümranlığı”na son verilerek tam bir “İslam dışılık”ın iktidara geldiğini ifade etmiş, bu kapsamda yapılan çok önemli üç “devrim”den ikisine, “Hilafet Müessesesi”nin kaldırılmasına ve “Tevhid-i Tedrisat Yasası”na değinerek bu devrimlerin iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştim. Bugün,…

Devamını oku

Acayip!

Acayip!

Türkiye'nin tartıştığı, gündem olan konulara bakınca ne yazık ki fotoğrafı doğru okuyamadığımızı ve yorumlayamadığımızı görüyorum. Kısır tartışmalar, ufku olmayan çelişkiler içinde savruluyoruz! Artık birbirimizi tanıyoruz! Benim Ankara'yı, İstanbul'u ya da bölgeyi sarsan bir soruna ve gelişmeye İÇERİDEN bakmadığımı biliyorsunuz!Zaten en büyük yanılgımızın bu olduğunu da sık sık sizlerle paylaşıyorum! Geniş…

Devamını oku

Kirli ittifak çöktü

Kirli ittifak çöktü

17 Aralık operasyonundan sonra her şey sorgulanır oldu. Arkadaşlıklar, yapılan jestler, gösterilen anlayışlar, tanınan öncelikler, açılan kapılar tek tek gözden geçirilmeye başlandı... İnanmak istenmese de Ankara'da belli bir kesim er ya da geç saldıranların bir şekilde geleceğini biliyordu!Belki net bir tarih söylenmese de "taarruz" sürpriz değildi...Eğer Türkiye gibi yıllarca KONTROL altında tutulan…

Devamını oku